Рубрика Случай на месеца

Контрастна компютърна томография, доказваща неопластично образувание на далак​

Пациент: ****
Вид : Куче
Порода : Бигъл
Пол: Мъжки
Възраст: 7г.
Собственик : ***
Дата на изследване : ***
Клинична история :  Хипорексия

Техника : CT нативно
CT  с интравенозно аплициране на контраст

Коментар:

         Наблюдава се  голяма овална маса в областта на далака с мекотъканна атенюация и хетерогенна структура. Масата е добре перфузирана , частично кавитирана, с добра васкуларна инвазия и частична минерализация.Наблюдават се мултифокални калцификати в паренхима на далака  и панкреаса. В кортекса на левия бъбрек се наблюдава единична овална циста с размери 7мм/6мм...

Прочети...

Компютърно-томографска диагностика при множествени фрактури на черепа

Пациент :

Вид : котка

Порода : европейска късокосместа

Пол: женски

Възраст:

Собственик : Силвия Иванова

Дата на изследване :14.10.2017

Нативна компютърна томография

                                Клинична история : травма

Техника :

CBCT (  Cone Beam CT )  нативно

Коментар:

Наблюдава се фрактура на десния ретроартикуларен процесус и вентрорострална дислокация на десния долночелюстен кондиларен процесус.Фрактура на дясната птеригоидна кост и палатинус торус ; фрактура на дясната част от тялото на максилата и изместване на перпендикулярната на небцовата кост ламина ...

Прочети...

Перзистираща дясна аортна дъга – Васкуларни рингови аномалии

Какво е това ?

Термина  „васкуларни рингови аномалии“ описва група от няколко заболявания, които се дължат на  неправилно развитие на големите кръвоностни съдове по време на ембрионалното  развитие .При тези малформации хранопровода и  трахеята биват обхванати в „ пръстен“ от тези неправилно разположени кръвоносни съдове при което се нарушава процеса на хранене.Засегнатите животни не могат да преглъщат твърда храна, изостават в растежа си и понякога като усложнение има аспирационна пневмония. В случаите когато и трахеята е приклещена животните имат затруднения в дишането. Най-често срещаната аномалия е  перзистираща дясна аортна дъга...

Прочети...

Два клинични случая на подобни проблеми при подобни пациенти успешно оперирани в Обединена ветеринарна клиника

С изключение на пространството между първия и втория шиен прешлен, между всички останали прешлени в гръбначния стълб се намират междупрешленни дискове. Те играят ролята на своеобразни амортисъори и поемат сътресенията по дължината на гръбначния стълб. Нормално всеки междупрешленен диск е изграден от сърцевинна част, структурно наподобяваща желе и здрава обвивка. С възрастта тази желеподобна сърцевина на диска се променя, като добива по-твърда структура, като така се изгубват еластичните и свойства...

Прочети...

Тотално протезиране на тазобедрена става

[ENGLISH VERSION]
Това е историята на Вини, куче от смесена порода, намерен и осиновен след като е бил в продължение на месеци с хронична луксация на тазобедрената става и с високостепенна атрофия на мускулатурата на крайника.

Прочети...

Рингова фиксация по Илизаров

Ринговата костна фиксация е един от най-сложните оперативни методи за лечение на фрактури, корекция на костни деформации или извършване на костен транспорт при големи костни дефекти или необходимост от промяна в дължината на костта.

Мъжки Дратхар на 5 годишна възраст с огнестрелна фрагментирана фрактура на двете подраменни кости ни беше препратен за лечение след неуспешна стабилизация с пластина и винтове и наличие на инфекция накостта и меките тъкани...

Прочети...

Кондиларни фрактури на раменната кост

Общото при тези фрактури, е че те най често са в резултат на “падане от високо” ,а също така и че са вътреставни фрактури. Последното налага перфектна репозиция на фрагментите, като се допуска максимум 1 мм разминаване във фрактурната линия, за да се предотврати артрит в лакътната става. За възстановяване пълния обхват на движение в ставата, се стимулира ранното използване на оперирания крайник, което пък налага сигурна и здрава фиксация на фрагментите...

Прочети...

Мултилигаментно увреждане на колянната става при младо куче

Рони е курцхар на възраст 1,5г. и бе доведен при нас след остра травма в областта на колянната става. При клиничното изследване се установи скъсване на предната кръстосана връзка и латералната колатерална връзка на колянната става. На рентгеновата снимка се виждат някои от типичните признаци на скъсана краниална кръстосана връзка: синовиален оток (с червените стрелки), колянна нестабилност (със сините стрелки), дистално изместване на поплитеалната сезамовидна кост (оградена с пунктир). Тук все още липсват характерните остеоартритни признаци, които рентгенографски се откриват обикновено след 14-ия ден от скъсването на връзката...

Прочети...

“Spider” тип външна костна фиксация при тарзометатарзална луксация

Този алтернативен метод за артродезиране използвахме с успех при котка с травматично открито тарзометатаррзално изкълчаване. Масивната мекотъканна травма на лапата, не позволява друг начин на стабилизиране, за да бъде спасена лапата и нормалната функционалност на крайника.

dsc_1150

dsc_1151dsc_1149

Фиксиращите елементи бяха отстранени след десет седмици

Прочети...

Двустранна сакроилиачна луксация

Макс е мъжка немска овчарка на 4 години и ни бе доведен след травма от кола в областта на таза. След извършване на рентгенография се установи монежествена фрактура на таза и двустранна сакроилиачна луксация. Поради естеството на счупване и сакроилиачната сепарация, двете половини на таза се превръщат в т.нар. свободно плаващи (free floating) фрагменти и не позволяват поемане на тежеста на тялото нито с един от двата задни крайника. След стабилизиране на таза към кръстцовата кост, Макси вече се изправя и успява да се движи сам, въпреки че го очаква дълго възстановяване и следоперативни грижи...

Прочети...